Ipeni (A Guest Post)

This is a guest post by a good friend of mine and poet of note, Freboz The Poet. Enjoy! 

IPENI by Freboz The Poet

Ipeni,nephepha,

Kudela owaziyo kuzophumani,

Bhekamina nghleli ngigqolozele iphepha 

Nepeni esandleni ngloku ngicinga ngicabanga

Icebo elicebile ukuze ngilobe lenkondlo yakho

Le eyakho Mina ngilobela wena! 
Wena ohlala useduzane nami, 

Obusengqondweni yami,

Angisayiphathi eyobuhle bakho

Emehlweni ami ,

sthandwa sayo inhliziyo yami
Phela ukukuthanda kwami akuchazeki

Ngoba negama NGIYAKUTHANDA 

Alichazilutho,phela it just a word

Engingalisebenzisa even if I’m telling 

The lies sthandwasame uthando lwami olwaphakade, effectively kukona konke 

Ngifunawazi ngikuthanda more than just 

Ukukuthanda these are my words noma

Engaphelele but I promise next time azophelela!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s